In het derde trimester krijgen de kinderen van K3 steeds meer interesse in cijfers en letters.
Het begint stilletjes aan te kriebelen om in september in het eerste leerjaar te leren lezen, rekenen en schrijven.
We zijn dan ook druk bezig om ze hierop voor te bereiden.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.