Op zondag 14 mei werden onze mama's gevierd. We verwenden ze met een mooi cadeautje.
We plantten zonnebloemen en versierden een kleurrijk bloempotje.
We maakten ook een hartjeskaart waar ons versje op terecht kwam.

Op donderdag 11 mei brachten we ook een bezoekje aan het Mariagrotje. We staken er een kaarjse aan om al onze lieve mama's te bedanken voor al hun goeie zorgen.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.