Update 7 maart 2022

Mondmasker

 • Leerlingen
  • Een mondmasker is niet verplicht. Wie zich echter veiliger voelt, kan dit dragen.
 • Volwassenen
  • Een mondmasker is niet verplicht. Wie zich echter veiliger voelt, kan dit dragen.

Handhygiëne

Als school blijven we inzetten op goede handhygiëne. Daarom blijven de kinderen hun handen wassen voor ze het klaslokaal binnen gaan.

Ouders op school

Ouders zijn opnieuw welkom op school.

Oudercontacten

Vanaf heden kunnen de oudercontacten opnieuw fysiek doorgaan op onze school.

 

Update 1 december 2021

Mondmasker

 • Leerlingen L5 en L6
  • Binnen verplicht (zorg voor een reservemasker in de boekentas)
  • Buiten mag het mondmasker af, als de leerling intense fysieke contacten vermijdt.
 • Leerlingen t.e.m. L4
  • Een mondmasker is niet verplicht. Wie zich echter veiliger voelt, kan dit dragen.
 • Volwassenen
  • Binnen en buiten verplicht.

Handhygiëne

Als school blijven we inzetten op goede handhygiëne. Daarom blijven de kinderen hun handen wassen voor ze het klaslokaal binnen gaan.

Ouders op school

Omdat we geen groepen ouders kunnen samenbrengen in de inkom, vragen wij aan de ouders om hun kinderen af te geven aan de schoolpoort. Bij het afhalen van de kinderen verlaten we het schooldomein via de Kinderclub. De mondmaskerplicht geldt nog steeds voor (groot-)ouders op het hele schooldomein.

Testen en quarantaine

 • Leerlingen
  • In de klas: Als 1 tot 2 leerlingen in één week besmet zijn met Covid-19 = laag risico-contact.
   • De directie stuurt een mail naar de ouders zodra de school op de hoogte is van 2 besmette leerlingen met Covid-19 in een klas.
  • In de klas: Bij 3 of meer besmettingen in een klas in één week kan een klas door het CLB één week in quarantaine geplaatst worden. De CLB-arts oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat.
 • Is een leerkracht besmet met Covid-19
  • Kleuters worden als hoog risico contact beschouwd.
   • De school brengt de ouders op de hoogte via mail en belt hen daarna persoonlijk op.
   • De ouders halen zo snel mogelijk hun kind af op school.
   • De noodremprocedure wordt gestart.
    • Kleuters die de afgelopen 180 dagen corona gehad hebben, moeten niet in quarantaine en komen naar school.
    • De kleuters blijven 7 dagen in quarantaine.
  • Leerlingen van het lager
   • Contacttracers doen contactonderzoek en maken een risicoanalyse.
    • De klas kan gedurende 7 dagen gesloten worden, te tellen vanaf de dag volgend op de melding.
    • De school brengt de ouders op de hoogte via mail en belt hen daarna persoonlijk op.
    • De ouders halen zo snel mogelijk hun kind af op school.

Oudercontacten

 • De oudercontacten gaan digitaal door.

Afstandsonderwijs

Voor de kleuterafdeling voorzien we geen opdrachtenpakketten of afstandsonderwijs.

Als een leerling van de lagere afdeling afwezig is wegens quarantaine zorgt de school ervoor dat de leerling zo weinig mogelijk lessen mist. Dit alles binnen de mogelijkheden van de leerkracht en de leerling.

De leerkracht neemt contact op en legt het gerief klaar in het secretariaat waar het kan opgehaald worden.

 • Voor leerlingen uit 1e graad: We voorzien een beperkt takenpakket (leerstof die haalbaar is om zoveel mogelijk zelfstandig te maken). Dit is bijvoorbeeld lezen, rekenen en schrift. We voorzien ook een contactmoment met de ouders om te controleren of de leerstof duidelijk is.
 • Leerlingen uit 2e graad: We voorzien een beperkt takenpakket (leerstof die haalbaar is om zoveel mogelijk zelfstandig te maken). Dit kan via werkboeken, via het Bingelplatform of via beiden. Dit is bijvoorbeeld rekenen, taal en schrijven of schrift. We voorzien ook een contactmoment met de ouders of de leerlingen om te controleren of de leerstof duidelijk is.
 • Leerlingen uit 3e graad: We kijken wat mogelijk is van afstandsonderwijs voor de hoofdvakken. Dit kan via online-lessen, via Bingelplatform, via werkboeken of via een combinatie van dit alles… Dit is bijvoorbeeld rekenen, Nederlands, Frans en eventueel wero. We voorzien ook een contactmoment met de ouders of de leerlingen om te controleren of de leerstof duidelijk is

update november 2021

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen na de herfstvakantie een mondmasker op school. Gelieve ook altijd een reservemasker mee te geven met zoon of dochter.

september 2021

De kinderen en leerkrachten starten het schooljaar zonder mondmasker. Toch blijven we inzetten op goede handhygiëne. Daarom blijven de kinderen hun handen wassen voor ze het klaslokaal binnen gaan. Omdat we geen groepen ouders kunnen samenbrengen in de inkom, vragen wij aan de ouders om hun kinderen af te geven aan de schoolpoort. Bij het afhalen van de kinderen verlaten we het schooldomein via de Kinderclub. De mondmaskerplicht geldt nog steeds voor (groot-)ouders op het hele schooldomein. 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.