De kinderen en leerkrachten starten het schooljaar zonder mondmasker. Toch blijven we inzetten op goede handhygiëne. Daarom blijven de kinderen hun handen wassen voor ze het klaslokaal binnen gaan. Omdat we geen groepen ouders kunnen samenbrengen in de inkom, vragen wij aan de ouders om hun kinderen af te geven aan de schoolpoort. Bij het afhalen van de kinderen verlaten we het schooldomein via de Kinderclub. De mondmaskerplicht geldt nog steeds voor (groot-)ouders op het hele schooldomein. 

Bij welke symptomen mag je kind niet naar school? Meer uitleg hierover vind je in de beslisboom Covid-19.

Beslisboom kleuteronderwijs (pdf)
Beslisboom lager onderwijs (pdf)

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.