De school is voor sommigen onder jullie nog maar begonnen en op donderdag en vrijdag is er alweer een vrije dag. In de klas heb ik jullie verteld dat er in bijna al onze vakanties een feest is van de christenen. Dat geldt ook voor donderdag 21 mei. Dan vieren we het feest van Hemelvaart. 
Ik heb voor jullie twee filmpjes uitgezocht die dit verhaal uitleggen, eentje voor de jongsten onder jullie en eentje voor de oudsten.

Voor de jongsten

Voor de oudsten

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.