juf Lora
juf Amber

Op dinsdag 22/11 hadden we een afspraak in de vernieuwde bib.
We mochten allemaal een boekje uitkiezen en met wat hulp van de juf mochten we die ook inscannen.
Na de kerstvakantie brengen we die dan terug naar de bib en mogen we nieuwe boeken uitkiezen.
Zo komen de kinderen tijdens deze voorleesweek in contact met het uitlenen van boeken.
Heel wat kinderen kenden dit gegeven ook van met mama of papa.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.