juf Lora

Zoals je uit een vorig artikel kon zien, werkten we aan de voorbereiding van een thema dat groeit vanuit de kinderen. We kennen reeds hun interesse: de grootste aandacht ging naar de voertuigen. 

In de tweede stap gaan we informatie opzoeken rond de voertuigen en maken we een brainstorm (wat we al weten, wat we graag willen weten, ...) Je ziet hier hoe de kinderen konden kennismaken met verschillende voertuigen via boekjes, maar ze konden ook kijken naar filmpjes en we blikten ook terug op foto's van de auto's/voertuigen in de buurt. In de kring mochten de kinderen ook spontaan reageren op wat ze zagen. 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.