meester Robbe

Overal stenen! Sommige stenen zijn klein en sommige groot. Sommige zwaar en sommige licht. Ze zijn ook allemaal hard. Zachte stenen die bestaan niet. 

Mmmm, lekkere stenensoep! Stenen uitgraven, torens en muren bouwen,... .

Wij kunnen het allemaal. 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.