juf Heidi

Er viel heel wat te vieren eind september. Lya en Giséle waren jarig; We vierden ook de verjaardag van de klaspoppen: Moffel en Piertje met gezonde , zelfgemaakte hapjes. Leuk feestje!!!

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.