juf Isabelle

Meester Tuur had een sportieve les gepland op vrijdag.
We verlieten de sportzaal en trokken de stad in om een toertje te lopen of te steppen.
Onderweg moesten de leerlingen verschillende opdrachten vervullen. 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.