meester Thomas

Naar aanleiding van ons thema i.v.m. het weer voerden we experimenten uit. We verzamelden hiervan foto- en filmmateriaal.  Daarna monteerden we alles in een zelfgemaakt instructiefilmpje. Zo brachten we onze medeleerlingen op de hoogte van ons experiment. Leerrijk!

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.