meester Dieter

De dode hoek. Jammer genoeg horen we die term af en toe in de nieuws- en krantenberichten. Je mag er nog zoveel foto's van tonen of oefeningen rond maken, aan den lijve ondervinden zorgt ervoor dat je dit nooit vergeet. Op de terreinen van de PZ Vlas konden we zelf plaatsnemen achter het stuur en verplaatsten we ons rondheen de grote voertuigen.

Met dank aan Politiezone Vlas en Declercq stortbeton.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.