meester Dieter

De maand mei vliegt als een sneltrein voorbij. Nog voor we het weten starten we met de eindproeven van de lagere school. Het zesde leerjaar start gewoonlijk een weekje vroeger met interdiocesane proeven waarna de eigen proeven volgen. Na de proevenperiode wordt er een hele week intensief geoefend aan de eindmusical.

De planning en de oplijsting van de leerstof is reeds op papier bij de leerlingen beland. Als reserve staan deze documenten ook voor jullie op de wesite. 

L6 Ploevenplanning juni 2022 (pdf)
L6 Checklist leerstof juni 2022 (pdf)

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.