meester Dieter

Sinds kort zijn we gestart aan de verkenning van het secundair onderwijs. Aanvankelijk ligt de focus op de eigen talenten en interesses. Daarna komen ook de mogelijke studierichtingen en de beroepenwereld aan bod. Deze week kregen we al een deskundige uitleg over de structuur van het secundair onderwijs van meester Dirk (CLB).

www.onderwijskiezer.be (voor wie al op zoek wil gaan naar een school)

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.