meester Dieter

secundairVanaf volgend schooljaar moet je nu ook digitaal aanmelden om een plaatsje te bemachtigen in het secundair onderwijs in Groot-Kortrijk. Voor de lagere scholen is dat al enkele jaren in voege.
De ouders van leerlingen in het 6e leerjaar krijgen vanaf nu heel wat info in de bus of mailbox omtrent deze wijziging. We verwijzen jullie graag door naar de officiële website.

Start (naarschoolinkortrijk.be)

Op donderdag 30 maart bespreken we op het oudercontact het advies van de lagere school in functie van deze aanmelding.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.