meester Dieter

In onze verkenning naar secundaire scholen brachten we een bezoek aan onze buren van het Guldensporencollege campus Plein. Na een korte introductie konden we proeven de basisopties in korte lesjes. Voor meer info verwijs ik je graag door naar hun website.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.