juf Laure
kinderverzorgster Julie

We mengen de leeftijden van al onze kleuters over de verschillende kleuterklassen. Zo zitten er in één groep kinderen van het eerste, tweede en derde kleuter en peuters. De kinderen komen zo eens in een andere kleuterklas waar ze vorig jaar misschien in zaten of waar ze nog nooit eerder geweest zijn. Altijd heel leuk om te zien hoe jong en oud naast en met elkaar spelen in dezelfde klasgroep. 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.