juf Evelyne
meester Tuur
juf Charissa

In de maannetbald januari houden wij over de middag ons eigen netbaltornooi. Alle leerlingen uit L5 en L6 kunnen daaraan deelnemen. Het tornooi duurt een tweetal weken. Op sommige dagen moet jouw team spelen; Op andere dagen kan je komen kijken en supporteren. We starten met een pouleronde (zoals op het WK) en daarna volgen enkele knock-out wedstrijden (winnaars gaan door).

Middagmaal
De leerlingen uit L5 eten allemaal om 11:30 i.p.v. 12:00. Ze wisselen hun maaltijdshift met het 4e leerjaar. Natuurlijk enkel tijdens het tornooi.

Wedstrijdplanning online

Wedstrijdplanning download (pdf)

Spelpelregels

 • Teams bestaan uit 3 tot 4 spelers. Drie spelers staan op het veld opgesteld. 
 • Nethoogte 2,10m
 • Opslagzone na de 6m-lijn. Die lijn is duidelijk zichtbaar op onze velden.
  Tijdens de opzet mag de bal het net raken.
 • Starten via toss of blad-steen-schaar.
 • Na een punt wordt er in een vaste volgorde doorgeschoven (door het scorende team). Doorschuiven gebeurt altijd klokgewijs.
 • Een punt verliezen:
  • de bal raakt niet over het net
  • de bal komt zonder aanraking buiten het veld terecht
  • de opzet wordt gegeven met een voet OP of OVER de 6m lijn
  • er worden meer dan 3 balcontacten gebruikt om de bal over het net te krijgen
  • het net aanraken
 • De bal wordt met beide handen gegooid. Er moeten minimaal 2 (maximaal 3) spelers de bal raken voor het overgooien. De speler die opzet mag de bal enkel vanaf de 3m lijn gooien naar de tegenpartij.
 • Een bal vangen gebeurt met 2 handen. Enkel de ontvanger (eerste speler die de bal vangt nadat die over net komt) mag die tegen zich klemmen. Diezelfde speler mag ook de bal in 2 tijden (2 contacten) vangen.
 • Bewegen met de bal mag enkel met 2 passen. bv. Links->Rechts->Links+Rechts->afsprong met 2 voeten
 • Puntentelling: Winnen 3 punten, gelijkstand 2 punten, verliezen 1 punt, niet opdagen 0 punten.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.