Decreet leerlingenbegeleiding: Leren en studeren

Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen


• Hoekenwerk
• Duidelijke regeling proeven
• Studie op school
• Studeerwijzers,mindmaps
• Introductie stappenplan
• Agenda planmatig maken
• Aangepast huiswerk
• Moetjes en magjes
• Uitwerken van een leerlijn rond planmatig werken (speurneus en leren-leren kleuter)
• Taalondersteuning ATN
• taalinitiatie Frans als preteaching
• Redicodi
• Open mindset i.f.v. hulpmiddelen
• Beloningssysteem
• Professionalisering
• Inzetten van talenten bij leerkrachten
• Interactieve werkvormen
• Aandacht voor klasinrichting
• Leren in kleine groepen
• verscheidenheid van hoeken in het kleuter
• Focus op eigen manier van leren (wat werkt voor jou?)
• Verantwoordelijkheden in kinderen aangepast aan sterktes
• Zoeken naar prikkeling zodat steeds een vorm van uitdaging aanwezig is
• Kindcontact
• Schriftelijke feedback
• Klasinterne ondersteuning rond specifieke doelen
• Logopedie op of na de schooltijd afstemmen op de werking van de school
• Beginsituatie van de klasgroep goed in kaart brengen
• Uitbouw krachtige leeromgeving
• ICT- materialen gepast inzetten
• leerlijn puzzelen
• Co-teachen
• Doelgericht werken
• Breed evalueren
• Gestandaardiseerde proeven
• Aandacht voor formatief (permanente evaluaties) en summatief evalueren
• Opvolgen van resultaten in vervolgonderwijs
• Studeerschrift
• Flexibel zorgrooster
• Context van de leerlingen meenemen vanaf het begin
• klaswanden zijn belangrijk + het ‘leren’ zichtbaar maken in de gang

 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.