Decreet leerlingenbegeleiding: Preventieve gezondheidszorg

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

• Fruitdag
• Waterfonteintjes, hervulbare waterflesjes in de klas
• Slechts gezonde lunch is toegestaan op school
• Geen snoep en koeken met chocolade
• Aanbod gezonde voeding, thema’s hygiëne, verkeer, veiligheid, …
• Naschoolse sporten
• Sportdagen en sportweek
• Bewegingstussendoortjes
• Kleine wieltjes
• Slaapklasje (kinderclub)
• Naar het toilet gaan tussendoor
• Opvolging medische zorg
• Aandacht voor basisbehoeftes (materieel en lichamelijk)
• Sponsorloop
• Klas verluchten tijdens elke pauze
• tijd nemen om water te drinken
• Oog voor veiligheid (fietshelm, fluohesje)
• fietsweek
• Speeltoestellen op de speelplaats
• aandacht voor kinderen met fysieke beperkingen in alle lessen
• Afspraken i.v.m. zindelijkheidstraining
• EHBO-kistjes/ klas
• Luizenbrief + luizensticker + luizen behandeling + luizenspel
• Aandacht voor hygiëne op school
• Aandacht voor mediawijsheid
• Communicatie met ouders rond specifieke problemen
• Reservekledij aanwezig op school
• Inzet van brugfiguur
• Medisch schooltoezicht

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.