meester Robbe

Af en toe mogen de kinderen ook eens in een andere klas spelen. Ze krijgen een mooie ketting met een foto van een juf of meester. Zo weten de kleuters naar welke klas ze mogen gaan. Ze krijgen de kans om eens op ontdekking te gaan in een andere klas en kennis te maken met vriendjes die ze misschien nog niet zo goed kennen. 

Gelukkige verjaardag allemaal!! 

Ravotten, klauteren, klimmen, glijden, springen en ons amuseren. 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.