juf Laure

Zoals je uit een vorig artikel kon zien, werkten we aan de voorbereiding van een thema dat groeit vanuit de kinderen. We kennen reeds hun interesse: de grootste aandacht ging naar de voertuigen. 

In de tweede stap gaan we informatie opzoeken rond de voertuigen en maken we een brainstorm (wat we al weten, wat we graag willen weten, ...) Je ziet hier hoe de kinderen konden kennismaken met verschillende voertuigen via boekjes, maar ze konden ook kijken naar filmpjes en we blikten ook terug op foto's van de auto's/voertuigen in de buurt. In de kring mochten de kinderen ook spontaan reageren op wat ze zagen. 

 

De voorbije weken stonden we met Witje, Zwartje en Bruintje stil bij de begrippen "hoog" en "laag". De kinderen mochten eens op een hele hoge plek staan. Er bleef steeds iemand beneden staan. Die stond dan laag. Maar ook in de klas zijn er hoge en lage dingen: een hele hoge toren, hoge en lage banken, ... Om de begrippen extra onder de knie te krijgen speelde juf Veerle het ladderspel met de kinderen. Ze moesten dobbelen tot ze bij de spin kwamen. Terwijl was dit een ideale gelegenheid om ook de telrij te oefenen. 

 

Hiep Hiep Hoera

Loujain en Imran werden drie jaar in december en dat op dezelfde dag.

Drie dikke kussen voor deze schatten! 

 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.