tfort red minions

Openingsmomenten in de vakantie

Alle weekdagen tot en met dinsdag 7 juli van 8:30 tot 12:00.
Alle weekdagen vanaf dinsdag 25 augustus van 8:30 tot 12:00.

Belangrijke data in 't verschiet

za 15 augustus - intekenlijst diensten via onze website
do 27 augustus - klaslijsten online
do 27 augustus - welkomdag 17:00-19:00  (onder voorbehoud Covid-19-maatregelen)
di 1 september - Eerste schooldag

Opruiming website

Op 1 augustus gaat onze website enkele dagen offline voor een grote schoonmaak. Alle foto's en artikels van het afgelopen schooljaar worden verwijderd. Sla dus tijdig de foto's op voor persoonlijk gebruik!

 

summerscoolIn onze scholengemeenschap richten we deze zomer een zomerschool in van maandag 06/07 tot en met vrijdag 17/07.

Tijdens deze 10 extra lesdagen willen we de kinderen de kans geven om de geziene leerstof nog eens extra vast te zetten. Naast het pedagogische aanbod, willen we de kinderen in de namiddag een losser aanbod aanbieden van cultuur, sport en muzische vakken.

Infoflyer Zomerschool (pdf)

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.