In de laatste week van de advent woonden de leerlingen van de lagere school een mooi kerstspectakel bij in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar zorgden voor toneel en zang bij een moderne versie van het kerstverhaal.

 

Een nieuw school: Samen op reis ... 10 maanden lang. Met dit thema vierden we de eucharistie bij de start van het schooljaar in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De leerlingen van de lagere school woonden niet alleen de viering bij. Ze hielpen ook bij het voorlezen, zongen er op los en speelden toneel.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.