Na de paasvakantie starten de werkzaamheden aan onze 'Oranje Zaal'. Tussen de afbraak en de ingebruikname zal er ongeveer een jaar zitten. De oude zaal wordt een nieuwe refter met daarop een overdekte speelplaats. Elke stap in de werkzaamheden kan je op onze website volgen.

Foto's van de werkzaamheden worden regelmatig aangevuld.

24-03-2023

24-03-2023

Op 24 maart 2023 werd de Oranje Zaal helemaal leeggehaald. De banken werden verplaatst, de geluidsinstallatie werd gedemonteerd en alle versieringen werd netjes opgeruimd.
maart 2023

maart 2023

De werfinrichting wordt geplaatst en de voorbereidende werken voor de afbraak worden klaargezet. De volledige werfzone werd omringd door hekkens zodat de spelende kinderen van de Kinderclub geen gevaar lopen.
april 2023

april 2023

  Gedurende twee weken wordt de zaal vakkundig met de grond gelijkgemaakt. De dakplaten moesten er eerst aan geloven.
mei 2023

mei 2023

Vooraleer de nieuwe fundamenten worden aangelegd, wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is verplicht door de rijke geschiedenis die deze locatie heeft.  
juni 2023

juni 2023

Voorbereiding ruwbouw.
juli 2023

juli 2023

Start ruwbouwwerken.
augustus 2023

augustus 2023

Bovenop de ruwbouw wordt gestart met de dakwerken.
september 2023

september 2023

Buitenschrijnwerk.
september 2023

september 2023

Elektrische voorzieningen, waterleidingen, ventilatiesystemen... DEEL 1.
oktober 2023

oktober 2023

De pleisterwerken gaan van start. 
november 2023

november 2023

De chape wordt gegoten in de nieuwe refter.
november 2023

november 2023

Op de chape worden de vloerwerken aangevangen.
november 2023

november 2023

Aan de binnenkant gaan de schrijnwerkers aan de slag. 
december 2023

december 2023

Techniek FASE 2
januari 2024

januari 2024

Algemene afwerking.
februari 2024

februari 2024

Techniek FASE 3. De uiteindelijke aansluiting van water, elektriciteit, netwerk, ventilatie...
maart 2024

maart 2024

Afwerking aan de buitenkant en aanleg tegels aansluitend aan de speeplaats.
april 2024

april 2024

Oplevering nieuwe refer + overdekte speelplaats.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.