zorgcontinum schema

Fases van het zorgtraject
(vanuit handelingsgericht werken)

 

Fase 0: Brede basiszorg

We willen alle leerlingen optimale groeikansen bieden.
In fase 0 creëert de leerkracht een brede basiszorg voor alle leerlingen. Vanuit een visie op zorg stimuleren we de ontwikkeling van alle leerlingen. We proberen problemen te voorkomen door een krachtige leeromgeving aan te bieden en de leerlingen systematisch op te volgen.

 

Fase 1: Verhoogde zorg 

Wanneer de brede basiszorg niet volstaat, worden tijdens een zorgteamoverleg de specifieke onderwijsbehoeften, besproken en in kaart gebracht. In deze fase bieden we maatregelen aan zodat de leerling toch nog het klassikaal curriculum kan blijven volgen. Het spreekt voor zich dat deze maatregelen  regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden over de jaren heen. De  maatregelen moeten steeds in verhouding zijn met de draagkracht van de leerkracht, in overleg met leerling en zijn ouders. 

 

Fase 2: Uitbreiding van zorg

De behoefte van leerlingen voor wie de redelijke aanpassingen uit fase 1 en de schoolinterne expertise onvoldoende tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften worden besproken met het CLB. In deze fase kan het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstarten. Ondertussen zet de school de redelijke aanpassingen uit fase 1 voort. Hier doen wij als school beroep op externen zoals CLB, revalidatiecentra, logopedisten, kinesisten, …. Tijdens deze fase blijft de leerling het gezamenlijk curriculum volgen. De manier waarop het curriculum gevolgd wordt is anders.

 

Fase 3: Individueel aangepast curriculum 

Indien de aangepaste maatregelen op school met de hulp van externen onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te bereiken, kan het CLB een verslag opmaken dat het gemeenschappelijk curriculum verlaten wordt en dat er een nieuw individueel curriculum opgemaakt wordt. 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.