Project paardjesmolen

De congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria kocht in 1840 een stuk grond aan het Plein in Kortrijk. Kort daarop begon de bouw van een klooster met meisjespensionaat naar ontwerp van Justin Bruyenne (1811-1895) uit Doornik, de huisarchitect van de Zusters. In 1846 werd een kleuterschool gebouwd voor kinderen uit arme gezinnen, op de plaats waar de basisschool ’t Fort zich nu bevindt.

Naar aanleiding van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid werd de tuinaanleg grondig gewijzigd. In 1903 werd de vijver uitgebreid waardoor deze beter bevaarbaar werd voor de leerlingen met hun roeibootjes. De oorspronkelijke tuin werd vervangen door een Engelse landschapstuin. Naast de tuin werd de oude loofgang met lindes terug in ere hersteld. Aanpalend bouwden Kortrijkse timmerlieden en houtbewerkers een kinderpaardenmolen en schonken deze aan de kleuterschool van ’t Fort. Dit is een unicum in de pedagogische geschiedenis waarbij in schoolverband aandacht besteed werd aan het vermaak van de kinderen. 

De paardenmolen is omgeven door een houten afsluiting waarop het dak rust. De houten dakconstructie was tot 2005 bedekt met stro. De top heeft een metalen afdekking. Een houten vleugelpoort geeft toegang tot de eigenlijke molenconstructie. Een houten draaischijf is opgehangen aan een ijzeren constructie en draait op een rechtstaande as. Op het plateau zijn vier vaststaande galopperende paarden met bijhorende sleden bevestigd. De dieren zijn voorzien van ijzeren voetsteunen voor de kinderen.
De molen dient geduwd te worden om in beweging te komen.

Wie vóór 1993 in de basisschool ’t Fort school liep, heeft meer dan waarschijnlijk zijn broek versleten op de unieke paardenmolen. Om veiligheidsredenen raakte de molen in onbruik en begon het verval. Een afgezaagde boom had zich midden in de constructie geworteld, met alle gevolgen van dien.

In 2003 werd de paardenmolen samen met de tuin als stadsgezicht beschermd. De molen werd afgebakend met een omheiningsdraad en wacht op restauratie. In 2005 werd een paardje gestolen waarna de andere in veiligheid gebracht werden.

In 2006 koos ’t Fort voor deelname aan de Monumentenstrijd, een TV-programma op Canvas waarbij de winnaar het restauratiebudget kreeg. In de definitieve selectie door televoting haalde het project ‘de Kortrijkse paardjesmolen’ net niet de derde plaats (West-Vlaanderen) en kon de restauratie dus jammer genoeg niet plaatsvinden.

Krantenbericht 23.08.2016 Monumentenstrijd

10 jaar later werd het restauratiedossier door erfgoed goedgekeurd en kan de restauratie beginnen. Het herstellen van dit beschermd monument kost handenvol geld en moet uiteraard gebeuren volgens de regels van de kunst. Ook het aanpassen van de molen aan de veiligheidsnormen is één van de prioriteiten bij de restauratie.

Het budget dat nodig is voor de restauratiewerken, het veilig speelklaar maken van het speeltuig en de omgevingswerken worden geschat op € 90.000.

Voor de restauratie ontvangen we van de volgende instanties subsidies:
 65 % van de Vlaamse Gemeenschap
 15 % van Stad Kortrijk

Om de werken te kunnen uitvoeren is naast de subsidie nog een budget van minstens € 20.000 nodig. Dit geld proberen we in te zamelen via sponsoring zodat we het geld van de werkingsmiddelen van de school niet moeten aanwenden voor de restauratie. Deze middelen willen we integraal gebruiken voor de goede werking van de school en een degelijk onderwijs voor de kinderen.

De kinderen van ’t Fort zouden dolgelukkig zijn als wij op uw financiële steun zouden kunnen rekenen.

27.1.2017 Krant van West-Vlaanderen (pdf)

Ghistelinck Autobedrijven, de Mercedes-Benz concessiehouder uit Kortrijk, heeft een belangrijke financiële steun toegezegd aan ’t Fort voor de herstelling van een historische paardjesmolen.

PK’s voor de paardjesmolen gevonden…

De kinderen, de medewerkers en de directie van ‘t Fort zijn maar wat blij nu Mercedes-Benz dealer Ghistelinck Autobedrijven toegezegd heeft om, naast de Vlaamse Gemeenschap en Stad Kortrijk, de rest van de restauratie te financieren. “Bedrijven hebben veel te danken aan het onderwijs en hebben ook een maatschappelijke opdracht. Dit is een mooie gelegenheid om iets terug te doen”, aldus Vincent Yserbyt, Gedelegeerd Bestuurder van Group Ghistelinck die besluit met “Stad Kortrijk en ’t Fort verdienen het om dit sympathieke en tot de verbeelding sprekende project te realiseren”. Of hoe een automobieldistributeur voor de nodige paardenkracht voor een paardenmolen kan zorgen …

hoofdsponsor v.l.n.r. Jan Chiers, Vincent Yserbyt (Ghistelinck NV), Christine Desmet, Patrick Vanlerberghe (A2Z renovatie)

De restauratie van de paardjesmolen nam vele maanden in beslag. In volgend filmpje belichten we enkele stappen van het hele proces uit de ogen van de leerlingen van 't Fort.

Zaterdag 10 juni was het zover, de paardjesmolen werd feestlijk geopend voor groot en klein. 


bron FOCUS WTV

artikel Het Laatste Nieuws (12.6.2017)
artikel Het Nieuwsblad (12.6.2017)

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.