meester Dieter

De Klassieke Oudheid blijft tot de verbeelding spreken voor groot en eklein. Vandaag gooiden we alle registers open en waanden ons echte Romeinen. We maakten kennis met het voedsel dat Romeinen onze streken binnen brachten, we ervaarden het leven in een standenmaatschappij en de vooraanstaande functie van primus binnen een gezin. Als senator spraken we elkaar toe om een meerderheid te behalen in de Senaat. Een leuke en leerrijke dag die we niet snel zullen vergeten.

 

In de maannetbald januari houden wij over de middag ons eigen netbaltornooi. Alle leerlingen uit L5 en L6 kunnen daaraan deelnemen. Het tornooi duurt een tweetal weken. Op sommige dagen moet jouw team spelen; Op andere dagen kan je komen kijken en supporteren. We starten met een pouleronde (zoals op het WK) en daarna volgen enkele knock-out wedstrijden (winnaars gaan door).

Middagmaal
De leerlingen uit L5 eten allemaal om 11:30 i.p.v. 12:00. Ze wisselen hun maaltijdshift met het 4e leerjaar. Natuurlijk enkel tijdens het tornooi.

In onze verkenning naar secundaire scholen brachten we een bezoek aan onze buren van het Guldensporencollege campus Plein. Na een korte introductie konden we proeven de basisopties in korte lesjes. Voor meer info verwijs ik je graag door naar hun website.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.