juf Nele
juf Lies

Samen op zoek gaan naar gezonde voeding aan de hand van de voedingsdriehoek.

Beste ouders,

Jullie kregen dit weekend een mail van onze directie. Alle kinderen van het eerste leerjaar en de juffen gaan een week in quarantaine. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen de leerstof blijven oefenen.  

Er wordt verwacht dat:

  • uw kind de opdrachten zelfstandig maakt
  • u als ouder dagelijks controleert of de oefeningen netjes en volledig gemaakt zijn 
  • iemand bij het lezen probeert mee te volgen
Indien er vragen en/of problemen zijn kan u ons online vinden tussen 10u00 - 11u00 en tussen 14u00 - 15u00 op maandag, dinsdag en donderdag.  Op woensdag en vrijdag tussen 10u00 en 11u00.
 
Inloggen via Bingel (zie hieronder) https://www.bingel.be/welcome/
 
 
OPGELET!
Uw kind weet of hij/zij in de rode/blauwe of in de gele groep zit.  Via mail kreeg u alvast de juiste bijlage.  Hieronder ziet u de beide versies.
 
 

Splitsen van getallen is niet alleen belangrijk, het is ook leuk. Thuis kan je dit ook oefenen met deze splitsliedjes.

getallen 3, 2, 1 en 0

getal 4

getal 5

getal 6

getal 7

getal 8

getal 9

getal 10

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.