In voorbereiding op het secundair onderwijs brachten we vandaag een bezoek aan het Guldensporencollege campus Engineering. Daar maakten we kennis met de vele studierichtingen die deze school biedt. Vooral de grote ateliers voor de leerlingen van de 2e en 3e graad verrasten ons.

website Guldensporencollege campus Engineering