FLUOWEEK

FLUOWEEK

Val jij op in het verkeer?

BOSKLASSEN

BOSKLASSEN

meester Dieter

Biomundo.De voortplanting

Dit thema vind je niet terug in je bronnenboek. Je werkkatern bevat alle informatie en oefeningen die nodig zijn om het thema te begrijpen en te studeren.

les1: Instandhouding van de soort
les2a: Mijn lichaam verandert
les2b: Mijn lichaam verandert - De puberteit
les3: Waar kom ik vandaan?
les4: De voortplanting bij planten
werkbundel | Dokter Bea

Sociomundo.Samenleven in verscheidenheid

les1-2: Allemaal mensen en toch allemaal anders
les3-4: Samenleven is een opdracht
les5-6: Goede afspraken maken goede vrienden
les7-8: Geweld lost niets op
blanco werkkatern | oplossingen katern | Oefentoets

Histomundo.BV of bekend in het verleden

les1: Geschiedenis schrijven
les2: Ken jij Lucy?
les3: Caesar is in het land
les4: Met het zwaard in de hand
les5: In het spoor van Colombus
les6: De grote verandering
les7-8: Op naar de toekomst
blanco werkkatern | oplossingen katernOefentoets

Wegwijs in het heelal

Dit thema vind je niet terug in je bronnenboek. Je werkkatern bevat alle informatie en oefeningen die nodig zijn om het thema te begrijpen en te studeren.

les1: Wegwijs in ons heelal
les2: Wat maakt onze aarde speciaal
les3: De ruimte in
les4: Transport in de ruimte
les5: Geschiedenis van de ruimtevaart
blanco werkkatern | oplossingen werkkatern

GeoMundo.Van laag naar hoog

les1: Op bezoek in de Polders en de Ardennen
les3: Van laag naar hoog in Europa en in de wereld
les4: Water in Europa
les5: Op bezoek bij de noorderburen, Nederland
les6-7: Op toer door Europa
les8: De wereld rond
blanco werkkatern | oplossingen katern | oefentoets

BioMundo.Kringlopen in de natuur en elders

les1: De kringloop in de natuur
les2: Over eten en gegeten worden
les3: De afvalladder
les4: Wat gebeurt er met ons gesorteerd afval
les5: Wat gebeurt er met PMD
les6: Wat gebeurt er met ons andere afval
les7-8: Waar halen we onze energie vandaan
blanco werkkatern | oplossingen katern | oefentoets | filmjes recyclage Fostplus

SocioMundo.Over wat moet en wat mag

les1-2: De rechten van de mens
les3-4: De rechten van het kind
les5-6: België, zo klein en toch zo verdeeld
les7-8: Ik word een wereldburger
oplossingen katern | oefentoets

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.