Zich verkleden, een stoet, dansen, confetti ... zou dit Carnaval zijn?

Op vrijdag 9/2 kwamen alle kinderen verkleed op school aan. Nadat we elkaar hadden bewonderd verzamelden we met alle derde kleuters op de speelplaats.
Eens we opgewarmd waren trokken we in stoet naar het woonzorgcentrum H.Hart in Kortrijk.
We werden vergezeld door juf Els, juf Heidi en 3 leerlingen van L6.
In de verschillende leefgroepen gingen we per klas enkele dansjes voor de bewoners doen.
We zagen heel wat lachende gezichtjes.
Na de middagpauze werd er een feestje gebouwd in de turnzaal met alle kleuters. Er werd naar hartelust met confetti gegooid.

Kijk maar eens mee...