Het tweede en vijfde leerjaar spreken wekelijks af voor een halfuurtje tutorlezen. Hierbij krijgen alle leerlingen van het tweede leerjaar een tutor toegewezen die hen ondersteunt bij het lezen. Leerrijk en super leuk om te doen, voor beide groepen!