Om ons liedjes- en versjesschrift wat te versieren, maakten we ons eigen kaftpapier met cirkels.  Maar vooraleer dat we dit op papier deden, oefenden we eerst op de speelplaats met krijt.

De opdracht luidde: "teken een puntje en teken dan 5 cirkels van klein naar groot."  Natuurlijk toonde juf het eerst eens voor, daarna was het de beurt aan de kleuters.  

Het cirkel-tekenen lukte bij iedereen al vlot, maar het tellen bleek niet zo evident te zijn.  Sommigen tekenden 4 cirkels, anderen 6 of 7.  

Na het oefenen op de speelplaats tekenden we dan met wasco op A3 papier, dus moesten onze cirkels nog wat kleiner zijn.  

Een goede oefening op schrijfvaardigheid en fijn motorisch bewegen.